Με 3 εκ. ευρώ χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις βελτίωσης της ασφάλειας στο εθνικό οδικό δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας

Με το ποσό των 3.000.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το έργο «Διάνοιξη τάφρων καθαρισμός ερεισμάτων και πρανών, διαμόρφωση κόμης δέντρων, κοπή / εκρίζωση βλάστησης και αποκατάσταση μικροβλαβών» στο σύνολο του εθνικού δικτύου της Περιφέρειας…..