Με 28,3 εκ ευρώ περίπου χρηματοδοτούνται 422 δικαιούχοι που εντάσσονται στα σχέδια βελτίωσης


Μετά την ολοκλήρωση της
εξέτασης των ενστάσεων της Δράσης  4.1.5 που
αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ 2014-2020 από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε και την τροποποίηση της κατανομής της δημόσιας δαπάνης
από το ΥΠ.Α.Α.Τ., ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σε θέματα Π.Α.Α. Γεώργιος
Κοντογιάννης
υπέγραψε τη σχετική 2η τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων των δικαιούχων στην εν λόγω Δράση….
Διαβάστε Περισσότερα…