Με χρήσιμα συμπεράσματα ολοκληρώθηκε η ημερίδα του ΠΣΕΚ: «Η Ευρεσιτεχνία σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο. Δυνατότητες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

«Η Ευρεσιτεχνία σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο. Δυνατότητες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021……