Ν. Φαρμάκης: «Ενημερώνουμε την κοινωνία, στηρίζουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, δημιουργούμε πανστρατιά προσφοράς»….

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews