Είχε προηγηθεί η πρόσκληση στην σελίδα του Δήμου για κατάθεση προσφορών.
(δείτε εδώ).

Προμήθεια υλικών προστασίας από τον κορωνοϊό.
Προϋπολογισμός: 2.455,20 €.
Συμμετέχοντες: 1.
Τελική τιμή: 1.855 €.
Έκπτωση: 24,44 %.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

Άρθρο από:https://xiromeritis.blogspot.com/