Με βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ η αποδέσμευση ειδικών ενισχύσεων

Αποτέλεσµα αυτού, αρκετοί αγρότες δικαιούχοι να βλέπουν τα ποσά δεσµευµένα στους λογαριασµούς τους, και τώρα καλούνται να αποδείξουν µε την προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι πρόκειται για ειδική ενίσχυση που είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Μάλιστα, παρά την ύπαρξη σχετικής απόφασης που ήδη έχει πάρει ΦΕΚ, η αποδέσµευση των χρηµάτων δεν γίνεται αυτόµατα, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda.

Την τελευταία εβδοµάδα του έτους, ήδη υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες είχαν δεσµευτεί χρήµατα προς την εφορία, τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ασφαλιστικά ταµεία. Σε επιστολή του ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Παραγωγών ∆ήµου Ιεράπετρας, κατήγγελλε τότε προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µε αποδέκτες και την ΑΑ∆Ε, τον ΕΦΚΑ και τα Τραπεζικά Ιδρύµατα, ότι «ουδεµία ∆ηµόσια Υπηρεσία, Ασφαλιστικά Ταµεία και Πιστωτικά Ιδρύµατα έχουν επίσηµη ενηµέρωση για αυτό το άρθρο πού έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και έχει δηµοσιευθεί ήδη σε ΦΕΚ από τις 23/12/2020.». Με τη νέα χρονιά αρκετοί ήταν οι παραγωγοί που ήρθαν σε επικοινωνία µε την Agrenda αφού έβλεπαν και αυτοί ότι τα ποσά που είχαν λάβει µέσω του µέτρου 21 που επιδότησε τους παραγωγούς ελαιολάδου, είχαν δεσµευτεί από την τράπεζα για διάφορες οφειλές που είχαν.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ λοιπόν, οι παραγωγοί πρέπει να πάρουν ειδική βεβαίωση που θα βρουν µέσω της καρτέλας αγρότη, είτε απευθυνόµενοι στο ΚΥ∆ που τους βοήθησε να υποβάλουν την αίτηση αρχικά, είτε και µόνοι τους. Τονίζεται ότι η αποδέσµευση των ποσών δεν γίνεται αυτόµατα, παρά τη νοµοθετική ρύθµιση, οπότε θα χρειαστεί από µόνοι τους οι ενδιαφερόµενοι να κινήσουν τη διαδικασία.

Υπενθυµίζεται ότι µια από τις τελευταίες πράξεις του υπουργού Μάκη Βορίδη προτού αποµακρυνθεί από τον έκτο όροφο της πλατείας Βάθη, ήταν η θεσµοθέτηση µε σχετικό ΦΕΚ που καθιστά τις ενισχύσεις αυτές αφορολόγητες, ανεκχώρητες, ακατάσχετες. Επιπλέον, σύµφωνα µε το ΦΕΚ δεν συµψηφίζονται έναντι βεβαιωµένων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νοµικά πρόσωπά τους, ασφαλιστικά ταµεία και πιστωτικά ιδρύµατα. Παράλληλα, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.Πέτρος Γκόγκος
Agronews

Το άρθρο Με βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ η αποδέσμευση ειδικών ενισχύσεων εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.