Με απόφαση του Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με το ποσό των 2.595.356,48 ευρώ, η κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης στη νοτιοδυτική περιοχή του Αγρινίου

Με το ποσό των 2.595.356,48 ευρώ χρηματοδοτείται το έργο κατασκευής χωριστικού δικτύου αποχέτευσης της νοτιοδυτικής περιοχής της πόλης του Αγρινίου, που με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»…..