Με έκπτωση 46,46% οριστικός ανάδοχος, για το έργο της βελτίωσης Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξηρομέρου.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, στην ενότητα ”ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ”, που δημιουργήθηκε από τον 1ο μήνα με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, αναρτήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2021, πρόσκληση – γνωστοποίηση για την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Εργασίες βελτίωσης Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξηρομέρου», (CPV: 45214100-1) με συνολικό προϋπολογισμό 120.967,74 € (πλέον ΦΠΑ 24%) ήτοι 150.000 € (με ΦΠΑ). (δείτε εδώ).

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..