Με έκπτωση 15% το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ξηρομέρου».

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ανέβηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την εντοπίσαμε, εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ξηρομέρου» προϋπολογισμού 500.000 €, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, με πρόσκληση να δώσουν προσφορά και έκπτωση 4 εργολάβοι και όποιος δώσει χαμηλότερη προσφορά θα πάρει το έργο.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..