Μεταφορά παλιών αρχείων Κοινότητας Μύτικα στο Πνευματικό Κέντρο.

ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Εύγε Πρόεδρε. Όπως το λες. Κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας…
————————-
Πηγή: Σελίδα Facebook
Προέδρου Κοινότητας Μύτικα.
Λόγω ακαταλληλότητας του κτιρίου της παλιάς Κοινότητας, μεταφέραμε το τμήμα του αρχείου που είχε παραμείνει εδώ, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου. Εδώ υπάρχουν διάφορα έγγραφα από την λειτουργία της Κοινότητας όπως, αποφάσεις συμβουλίων κλπ. που αποτελούν και ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας.