Μετακίνηση εκτός νομού: Πότε και γιατί επιτρέπεται


Μαζί με την παράταση του lockdown (έως 18 Ιανουαρίου) απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός νομού. 
Υπάρχουν, όμως, εξαιρέσεις: 


· Η μετακίνηση εκτός νομού είναι έγκυρη για τους πολίτες που εργάζονται σε διαφορετικό νομό από αυτόν στον οποίο διαμένει η οικογένειά τους και θέλουν να την επισκεφθούν…