Μερική Απαγόρευση Κυκλοφορίας Λόγω Ανέμων Στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή του Ρίου η Γέφυρα απαγόρευσε τη διέλευση μικρών οχημάτων και δικύκλων.

Eπίσης  λόγω της 48ωρης απεργίας των ναυτεργατών δεν λειτουργεί η Πορμθειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου .

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Χ. Τρικούπης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς
Πάτρα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Ισχυροί άνεμοι, άνω των 80 χλμ /ώρα )».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
΄Εχοντας υ π ό ψ η :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2 του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ΄ αρίθμ. 6298/21/2342171, από 10/11/2021 αναφορά του Ά Τ.Τ. Αυτ/μων Αντιρρίου Ιωαννίνων.
3. Το από 10/11/2021 έγγραφο της εταιρείας «Γέφυρα Λειτουργία».
4. Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων (μερικού αποκλεισμού) , στη Γέφυρα Χ. Τρικούπης, στο
ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Ισχυροί άνεμοι άνω των 80
χλμ./ώρα), αποσκοπώντας στην ομαλή – ακώλυτη κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την απαγόρευση κυκλοφορίας δικύκλων,
τροχόσπιτων, φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων κενών φορτίου και άλλων
οχημάτων ευπαθών στον άνεμο, ως και πεζών, την απαγόρευση προσπεράσεων, καθώς και για όριο
ταχύτητας οχημάτων 50 χλμ /ώρα, στη Γέφυρα Χ. Τρικούπης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών (Ισχυροί άνεμοι άνω των 80 χλμ./ώρα).
Άρθρο 2ο
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999
Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010, μέχρι την λήξη των
δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 3ο
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Ά Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων.

Νικόλαος Γρ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αστυνομικός Διευθυντής

Το άρθρο Μερική Απαγόρευση Κυκλοφορίας Λόγω Ανέμων Στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.