Μελέτες… Ικανή και αναγκαία συνθήκη για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων.

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για υποβολή προτάσεων και εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, είναι η ύπαρξη ώριμων μελετών. Δίχως ώριμες μελέτες, δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν υπάρχει δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, δεν υπάρχει ανάπτυξη.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..