Μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις αυτοκίνητων με εναλλακτικό καύσιμο σε ΕΕ και Ελλάδα


 Η αύξηση της βενζίνης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, στρέφει τους καταναλωτές στην αγορά αυτοκίνητων με εναλλακτικά καύσιμα. Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση του κόστους μετακίνησης και ακολούθως η ευαισθησία για το περιβάλλον.