Μαθήματα ενίσχυσης της τοπικής Αγοράς. Οι δύο δικαιούχοι πήραν το 60 τοις εκατό. Δαπάνες για σίδερα και αλουμίνια 1.089. 367 ευρώ. Ζητείται επώνυμη διάψευση. Υπάρχει πολιτικό ανάστημα; Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Γιατί ; Τυχαία ; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ.

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

                               ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός

                                                                                                                  05- 06-2022

<< Μαθήματα ενίσχυσης της τοπικής Αγοράς. Οι δύο δικαιούχοι πήραν το 60 τοις εκατό. Δαπάνες για σίδερα και αλουμίνια 1.089. 367 ευρώ. Ζητείται επώνυμη διάψευση. Υπάρχει πολιτικό ανάστημα;>>

Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.  Γιατί ; Τυχαία ; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ………

Διαβάστε περισσότερα »