Μία ελάχιστη ωραία «δόση» από Μύτικα. Έτσι για να γιάνει η νοσταλγία του Καλοκαιριού…

Πηγή: Σελίδα Facebook
”Το Αρχοντικό της Λαμπρινής”.