Μία εικόνα αισιοδοξίας.

Πηγή: Facebook.
Φωτογραφία: κα Σοφία Παβέλη.
Μεγάλο ζητούμενο ο περιορισμός της ζημιάς στον τουρισμό, γιατί σίγουρα θα υπάρξει μεγάλη ζημιά στον πιο σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με την μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, με τις περισσότερες άμεσες αλλά κυρίως έμμεσες θέσεις εργασίας.
Ποστάρει λοιπόν η Σοφία μία εικόνα αισιοδοξίας, με το μήνυμα: Καλησπέρα, οι πρώτοι επισκέπτες…

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS