Μέχρι τη Δευτέρα η Απογραφή για βιολογικά και σπάνιες φυλές.


  Μέχρι την Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων οι ενταγμένοι δικαιούχοι 2ης και 4ης Πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες”, καθώς και οι ενταγμένοι δικαιούχοι 1ης και 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”.

Υπενθυμίζουμε ότι σχετική του ανακοίνωση έχει εκδώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία επισημαίνει ότι: