Μέχρι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 παρατείνεται η διαδικασία της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή / Περιφερ. Υπηρεσία Στατιστικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας, έχει ήδη θέσει σε λειτουργία Γραφείο Απογραφής για τη διευκόλυνση των πολιτών που δεν έχουν ακόμη απογραφεί……