Μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (7/4/2020)

             Λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ την Τρίτη 7 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30. 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με την διαδικασία «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ».

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της αρίθ.40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 7 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ. 

     -Παρακαλούμε όπως ενεργοποιήσετε την εφαρμογή ZOOM CLIENT FOR MEETINGS για να πραγματοποιηθούν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις. H λήψη γίνεται είτε από το application store (IOS) είτε από to play store (ANDROID ΚΛΠ) του κινητού σας ή του tablet σας ή του υπολογιστή σας αρκεί το λειτουργικό σύστημα να είναι windows 10…..

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews