Μέριμνα Προσωπικού Ε.Δ. – Οικονομικές Ελαφρύνσεις από το Κόστος Διοδίων.

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ), έχει αναδείξει πολλάκις το θέμα της οικονομικής επιβάρυνσης των στρατιωτικών από σταθμούς διοδίων κατά την μετάβαση τους στις Μονάδες που υπηρετούν…….