ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Κυρία Πρόεδρε,

Τέσσερις μήνες μετά από την καθίζηση που υπέστη η γέφυρα του ποταμού Ευήνου στο ύψος του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας και η κατάσταση παραμένει εξίσου τραγική για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, όπως και την πρώτη μέρα……