ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ των θέσεων του προεδρείου και των επιτρόπων του Δημοτικού Συμβουλίου

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ακτίου Βόνιτσας, διαχρονικά αλλά και ειδικά στις συνθήκες που προέκυψαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, τοποθετείται από θέση αρχών.


Η διαδικασία εκλογής των θέσεων του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιτρόπων είναι κορυφαία διαδικασία του Συμβουλίου…..