Οίκος των Τόκκων
Τα χρονικά των Τόκκων
Η οικογένεια των Τόκκων ή Τόκκο ήταν ευγενής ιπποτική οικογένεια καταγόμενη από από την φυλή των Ταύκων που ακολούθησε τον βασιλιά των Γότθων Τοτίλα όταν αυτός κατέβηκε στην Ιταλία και κυρίεψε την Ρώμητο 547[1]. Στην συνέχεια εγκαταστάθηκαν στο Μπενεβέντο. Με λομβαρδική πλέον καταγωγή, διακρίθηκε κατά τα τέλη του 14ου αιώνα και τις αρχές του 15ου αιώνα στα δυτικά της Ελλάδας, όπου εξουσίαζε τις Ιόνιες Νήσους, καθώς και το Δεσποτάτο της Ηπείρου σαν Παλατινοί Κόμητες Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, Δούκες Λαυκάδας, Αφέντες Βόνιτσας και αργότερα Δεσπότες Ηπείρου[2].
Σελ 81
Στη συνέχεια όπως φαίνεται από τους στίχους 211-223 του Χρονικού:
Αφού γαρ επαρέλαβεν της Κατοχής τον πύργον,
Έχει το πέραμα εύκολον του ποταμού του Άσπρου[…]
Άνδρα ουδέν εντράπηκεν ‘ς το γένος των Σπαταίων.
Και όλοι ευρέθησαν εκεί απέσω εις το κάστρο. (στ. 211-223).
Την εποχή που ο βασιλιάς της Νεαπόλεως Λαδίσλαος έλεγχε τον Κάρολο Α ́ Τόκκο για την εγκληματικότητα που επικρατούσε στην περιοχή, ο Κάρολος έχοντας ως σκοπό του την ανάληψη δράσης κατά του Παύλου Σπάτα, έθεσε ως αμεσότερο στόχο του την κατάληψη του χωριού Κατοχή, το οποίο κατέλαβε μετά από διήμερη πολιορκία. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλιζε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επιδρομές στην περιοχή του Αγγελοκάστρo220, όπου ήταν η έδρα του Παύλου221.

Άρθρο από:Katochi News