Λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας στο Δήμο Αγρινίου

Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 28/6/21 θέσαμε το παραπάνω θέμα τονίζοντας ότι η έναρξη και της φετινής αντιπυρικής περιόδου, που ξεκίνησε την 1ηΜάη 2021, βρήκε το σύστημα της δασοπροστασίας-πυροπροστασίας στο Δήμο μας και γενικά στη χώρα, με πάρα πολλά προβλήματα…….