Κ.Υ. Μύτικα Αιτ/νίας: Ελπιδοφόρα επίσκεψη! Ο Υποδιοικητής της 6ης Υ.ΠΕ κ. Ιωάννης Νικόπουλός στο Κ.Υ. Μύτικα.

Κ.Υ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ!
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟ Κ.Υ. ΜΥΤΙΚΑ

Του Νίκου Θωμά Νταή.

σ. Συμβολαιογράφου.

Αισθήματα αισιοδοξίας προκάλεσε σήμερα 13 Ιανουαρίου 2022, η δεύτερη επίσκεψη μέσα σε οκτώ ημέρες, του Υποδιοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6ης Υ.ΠΕ) κυρίου Ιωάννη Νικόπουλου, στο νέο κτήριο του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ) Μύτικα…..