Χρησιμοποίησε το αριστερό του χέρι καθώς με το δεξί είχε προφυλάξει το πρόσωπό του. Ενώ, από όσο μπορώ να θυμηθώ, ο ίδιος είχε κρατήσει μία ικανή απόσταση ασφαλείας από μένα. Δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά του προσώπου του, καθώς δεν μπόρεσα να τον δω καθαρά στο σκοτάδι. Εκείνος που μου έριξε το θειικό οξύ δεν φορούσε γάντια, χωρίς να είμαι και