Κώστας Λύρος :Ένα επιχειρηματικό πάρκο στην Αιτωλία και ένα στην Ακαρνανία

«Υπάρχει τόσος πλούτος σ’ αυτό τον τόπο, που αν τον αξιοποιήσουμε σε ένα κοινό όραμα για την Αιτωλοακαρνανία, μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας»….