Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής : Ονομάζουν τα φορτηγά και τις τσάπες του Δήμου μεταφορικά μέσα. Τυχαία; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ. Ζητείται επώνυμη διάψευση. Υπάρχει πολιτικό ανάστημα;

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.


Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός
15- 05-2022

<< Ονομάζουν τα φορτηγά και τις τσάπες του Δήμου μεταφορικά μέσα.
Τυχαία; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ. Ζητείται επώνυμη διάψευση. Υπάρχει πολιτικό ανάστημα;>>……