ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΝΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Γράφει ο: Kώστας Θ. Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός

14-11-2019
Αγαπητοί Αναγνώστες
         Για μία ακόμα δικαιώνομαι πλήρως στις εκτιμήσεις και προβλέψεις μου. Η άφρονα πολιτική κατασκευής  του ΧΥΤΑ στο τόπο μας, η έναρξη λειτουργίας του ενώ υπήρχαν ουσιώδη σφάλματα και ελλείψεις, η άφρονα πολιτική για τη μεταφορά σκουπιδιών από το Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία, το Αίγιο και η άφρονα απόφαση που πάρθηκε πρόσφατα για τη μεταφορά σκουπιδιών από όμορο Δήμο εκτός της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας   μετατρέπουν  το πανέμορφο τόπο μας σε απέραντη χωματερή.  
         Οι πρωταγωνιστές των ανωτέρω πολιτικών είναι γνωστοί διαχρονικά σε όλους. Καταγράφηκαν και θα καταγραφούν στη τοπική ιστορία με μαύρα γράμματα.
     -Δεν επιχαίρω για την πλήρη δικαίωση των εκτιμήσεων μου και των προβλέψεων μου σε ότι αφορά τον ΧΥΤΑ αλλά είμαι βαθύτατα ανήσυχος για το μέλλον του τόπου μας.

Τονίζω με τα εξής δεδομένα:
1)-Χωρίς απόφαση του ΦΟΣΔΑ δεν μπορούν  να εισέλθουν  στο ΧΥΤΑ σκουπίδια από οπουδήποτε.
2)-Με προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ ΦΟΣΔΑ και  αντίστοιχου Δήμου καθορίζονται η ποσότητα και η τιμή ανά τόνο των εισερχομένων σκουπιδιών.
3)-Στη είσοδο του ΧΥΤΑ οι εισερχόμενες ποσότητες ζυγίζονται και βεβαίως πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα ζυγολόγια.
4)-Στο ΧΥΤΑ δεν μπορεί να εισέλθουν οποιαδήποτε σκουπίδια. Κάποια απαγορεύεται αυστηρώς να εισέλθουν…..

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews