ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Δημιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός

                                                                                         16-06-2020
 
  •  Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας.
ΠΡΟΤΑΣΗ

 

    Δημιουργία  Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας.
 
Θεωρώ  ότι είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας
 

1) Σχολείο  Δεύτερης Ευκαιρίας 

2)Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Θα δημοσιεύσουμε  σχετικό άρθρο.
Εύχομαι το Δημοτικό Συμβούλιο να υιοθετήσει τη πρόταση μου.
 

Τίθεμαι στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής (χωρίς καμία αμοιβή)  στο να υλοποιηθούν οι στόχοι της πρότασης μου. 

                         Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
 

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews