Κυκλοφόρησε το πόνημα του Δημήτρη Αλεξανδρή «ΑΚΡΕΣ (ΛΙΘΟΒΟΥΝΙ) ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ».

ΑΚΡΕΣ (ΛΙΘΟΒΟΥΝΙ) ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

 πηγη  Dimitris Alexandris

Κυκλοφόρησε το πόνημα του Δημήτρη Αλεξανδρή «ΑΚΡΕΣ (ΛΙΘΟΒΟΥΝΙ) ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ».Το έργο, που προλογίζει η συγγραφέας Παναγιώτα Σμυρλή – Στρατοπούλου, αποτελείται από δύο τόμους, οι οποίοι, πέραν του γραπτού κειμένου, περιέχουν σπάνιους χάρτες της περιοχής και 980 φωτογραφίες αρχαιολογικών ευρημάτων, τοπίων, σημαντικών κτισμάτων και ανθρώπων του χωριού…..