Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Ιόνιας Οδού

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας εξέδωσε ανακοινώσεις που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Ιόνιας Οδού…..