Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα κατά της ενεργειακής φτώχειας

Κλιματική αλλαγή, ενεργειακή ανεξαρτησία, ενεργειακή φτώχεια: ταχύτερη δράση ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο……

The post Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα κατά της ενεργειακής φτώχειας first appeared on ΞηρόμεροNews.