ΚΚΕ: ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Για τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Βόνιτσας, που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τη λειτουργία τους…..