ΚΚΕ ΑΝΑΦΟΡΑ: Για την παραμονή του Καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στον Δήμο Θέρμου

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών

Θέμα: Για την παραμονή του Καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στον Δήμο Θέρμης

Οι βουλευτές Παπαναστάσης Νίκος, Καραθανασόπουλος Νίκος……