Προς
Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Λύρο Κώστα
Πρόεδρο και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο και μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Μεσολογγίου
Μεσολόγγι και 2021
Μια ενδεχόμενη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί!
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η προετοιμασία για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την κήρυξη της επανάστασης του 1821 έχει ήδη ξεκινήσει, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Η κυβέρνηση ορθώς έθεσε ως βασική της προτεραιότητα τον εορτασμό των 200 χρόνων της ελληνικής επανάστασης. Πιστεύω πως κάθε κυβέρνηση αναλόγως θα έπραττε. Όσον αφορά το περιεχόμενο που επιδιώκει να προσδώσει σε αυτό τον εορτασμό, θα αναφερθώ διεξοδικά σε επόμενο κείμενο μου.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ