ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΕΥΗΝΟΥ

ΝΤΡΟΠΗ

Για όσα ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ συμβαίνουν έξι μήνες τώρα
με τη ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΕΥΗΝΟΥ

1. Οριστική μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας δεν υφίσταται ακόμη, ενώ η παλιά αφήνεται να καταρρεύσει!….