Καταγγελίες για επιλογές στελεχών με αμφισβητούμενα κριτήρια στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία AE

 ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα
 

     Το τελευταίο διάστημα, σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) AE, η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μεγάλη διαδρομή στην αμυντική βιομηχανία της χώρας. Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων, λαμβάνει χώρα μια συντονισμένη προσπάθεια εφαρμογής μη αντικειμενικών κριτηρίων στην εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και στην επιλογή Προϊσταμένων, σε βάρος άλλων στελεχών και προϊσταμένων.