Καταγγελία του Δ. Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου

Συνήλθε εκτάκτως σήμερα την 4-4-2022 και ώρα 12:00 μμ το Δ. Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου και, αφού έλαβε υπόψιν την από 2-4-2022 απόφαση της Ολομελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, απεφάσισε:…..