Καταγγελία – αναφορά Επιτροπής Αγώνα και Δήμου Ξηρομέρου, για τις μισθωμένες εκτάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών σε σχέση με τις πραγματικές.

Προς:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοπ/σου και Ιονίου
Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας: dayde@apd-depin.gov.gr
Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου: Kanari@1745.syzefxis.gov.gr
Δ/νση ΠΕΧΩΣ Δυτικής Ελλάδας: dipexo@apd-depin.gov.gr
Δ/νση ΠΕΧΩΣ Ιονίου: mlela@1745.syzefxis.gov.gr
2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Αντιπερ/ρχη Αιτωλοακαρνανίας anti@aitnia.pde.gov.gr
Αντιπ/ρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας periv.energy@pde.gov.gr
Γεν.Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/τισμού, Περιβάλλοντος &Υποδομών dimitris.karavidas@pde.gov.gr
Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής gd.peraok@pde.gov.gr
3. Περιφέρεια Ιονίου
Π.Ε. Κεφαλλονιάς – Ιθάκης: antipin.kef@pin.gov.gr
Π.Ε. Λευκάδας: antipin.lef@pin.gov.gr
Κοινοποίηση:
ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ, Τμήμα Δ΄): sec.dipa@prv.ypeka.gr
ΥΠ.Α.Α.Τ. Γενική Δ/νση Αλιείας: syg001@minagric.gr mpetrou@minagric.gr
22.1.2021
Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
Αξιότιμοι κύριοι,
Ως γνωστόν στην περιοχή των ακτών της Αιτωλοακαρνανίας συγκεντρώνεται πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ιχθυοκαλλιέργεια, αφού στην περιοχή παράγεται το 18-20% της συνολικής εθνικής παραγωγής.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..