ΚΑΣΟΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ : Εμάς δεν μας εκπλήσσει τίποτα. Τα ξέρουμε χρόνια τα πεπραγμένα σας εδώ και χρόνια τώρα σας μαθαίνουν και σε επίπεδο περιφέρειας….

ANAKOIΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΧΘΙΑ 


Σύμφωνα με το από 28-2-2019 προεκλογικό δελτίου τύπου του δήμαρχου κ. Αποστολάκη, είχε ήδη υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ αναδόχου και δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το έργο «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας και αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανών στη θέση Όχθια -της Δ.Ε. Παλαίρου», ενώ το έργο ήταν ήδη εγκεκριμένο από τον Μάιο του 2018, με ποσό 700.000€. Το συγκεκριμένο έργο αναφέρονταν στο δελτίο τύπου ως «η απαρχή των έργων του Δήμαρχου κ. Αποστολάκη»……