ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ – ΣΑΛΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των δημοτικών συμβούλων Μεδεώνος κ. Καραμάνη Θωμά και κ. Σαλοδημήτρη Παναγιώτη με τον βουλευτή Αιτ/νιας κ. Καραγκούνη Κώστα και την επικοινωνία που είχε ο τοπικός βουλευτής κ. Καραγκούνης Κώστας με τον Γενικό Διευθυντή των ΕΛΤΑ κ. Ησαΐα Τσίτογλου για το Ταχυδρομείο Κατούνας έλαβε την διαβεβαίωση ότι δεν θα κλείσει το Ταχυδρομείο Κατούνας. Επίσης καταβάλλονται προσπάθειες, ώστε να ενισχυθεί με προσωπικό, τόσο από την πλευρά του κ. βουλευτή, όσο και των δημοτικών συμβουλών Μεδεώνος….