Κανένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η ενέργεια είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.

Το να μπορούν όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το πόσιμο νερό, οι υπηρεσίες υγείας, η παιδεία, η στέγαση κλπ είναι από τις βασικές προτεραιότητες κάθε οργανωμένου και δημοκρατικού κράτους……