ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Παραδοσιακά κάλαντα έψαλλαν μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου στον πεζόδρομο της Χαρ. Τρικούπη

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αγρινίου μαθητές της Γ΄ τάξης έψαλλαν παραδοσιακά από όλη την Ελλάδα συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Δήμητρα Καλλιάρα και Φώτη Καραμπά…..