Κακοκαιρία: Αδιάκοπες οι προσπάθειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Αδιάκοπες προσπάθειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν «αντοχή» ποταμών και χειμάρρων και η προσπελασιμότητα των δρόμων, αλλά και να μην προκύψουν κίνδυνοι ακόμα και για την ανθρώπινη ζωή,…..