Κακά μαντάτα για αιρετούς από τις δημοσκοπήσεις

 


Πολλές δημοσκοπήσεις γίνονται αυτή την περίοδο για δήμους και περιφέρειες και η γενική εικόνα που προκύπτει είναι ότι,