Καθολική εναντίωση στη διάσπαση της Μητρόπολης Αιτωλίας & Ακαρνανίας

Καθολική ήταν η εναντίωση του δημοτικού συμβουλίου στη διάσπασης της Μητρόπολης Αιτωλίας & Ακαρνανίας…..