Απαράδεκτο και  ανεπίτρεπτο από την στιγμή που ξέρουμε ότι το απορριμματοφόρο δεν μπορεί να τα πάρει .Δεν αξίζουμε αυτής της κατάντιας …Αν θέλουμε ένα χωριό καθαρό ας προσέξουμε τις λεπτομέρειες….
 Σας Παρακαλούμε για τα Ογκώδη αντικείμενα και κλαδιά δένδρων να τηλεφωνείτε στο 2631024730.
Απαγορεύετε να τα πετάμε οπουδήποτε ….ΕΑΝ ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
 
Άρθρο 4
 Υποχρεώσεις του Δήμου
Ø Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων (με την επιφύλαξη του άρθρου 6), έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α,β,γτου παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματακ.λ.π ), εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από της ειδοποίησης στηναρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (τηλ:26310-24730), ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να καθορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά ογκώδεςαντικείμενο €/μ3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών
αντικειμένων). Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Η απροειδοποίητη απόρριψη ή η εναπόθεσή τους σε ακάλυπτους, κοινόχρηστους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους απαγορεύεται και στους παραβάτεςεπιβάλλεται πρόστιμο 30€ έως 90€ κατά περίπτωση.
 Άρθρο 9
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα
1.                Τα απορρίμματα αυτά,δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμοκατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων, με την ΥπηρεσίαΚαθαριότητας (τηλ:26310-24730– email:
2.              ……………). Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μην τοποθετούν ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο, αλλά μόνον νωρίς το πρωί του προγραμματισμένου δρομολογίου (εκτός αν τηλεφωνικώς ενημερωθούν για αλλαγή ημέρας ή ώρας) και να τα εναποθέτουν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνει δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται σχετικό τέλοςκαι επιπλέον πρόστιμούψους 60,00€ έως 600,00€. Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
·         φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπακαθαρισμού κήπων, γκαζόνκ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους,όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνοπρόστιμο 60,00€ 120.00€.
·        υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφράδεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα,για την εύκοληφόρτωση τους. Δεν τοποθετούνται από πρινστο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 60,00€ 120,00€.

Άρθρο από:Katochi News