Καθαρισμός του χειμάρρου Γερομπόρου από την Περιφέρεια μετά από πολλά χρόνια.

Πηγή: Σελίδα Facebook
Καθαρισμός του Χειμάρρου Γερομπόρου, έπειτα από αρκετά χρόνια, πραγματοποιήθηκε από μηχανήματα της Περιφέρειας. Η παρέμβαση συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής αλλά στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, με τον καθαρισμό εστιών μόλυνσης.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..